Utan hellre: År 2000 började jag på universitetet.
Detta sätt att skriva lämpar sig dock bäst i sidhuvud/-fot och inte så väl i löptext.
Internationellt, det finns inte bara svenska språkregler, det finns även internationella språkregler vilket är en klar fördel i en allt mer globaliserad värld.
Är texten man skriver ämnad för USA eller för EU bör man skriva datum enligt den standard de tillämpar för att undvika förvirring.I sidhuvuden/-fötter går det bra att skriva exempelvis.Den allmänna rekommendationen är att skriva, och alltså skriva ut månadens namn med bokstäver.EU, det finns en standard inom EU för t ex datummärkningar på produkter där datum skall skrivas enligt dag/månad/år, t ex 12/02/18.Språkrådet rekommenderar att man i löpande text för tydlighetens skull bör skriva månadens namn med bokstäver, t ex (den) 12 februari 2018.Är texten en annan typ av text än en vetenskaplig text eller en utredning och texten är ämnad för Sverige är det bättre att skriva månadens namn med bokstäver, t ex den 12 februari 2018.Alla som någon gång har besökt USA vet att ingen där förstår vad födelsedata i ett svenskt körkort eller ett svenskt pass står för.
Den internationella standarden för hur man skriver datum i siffror är dock.
Skriv ut månadens namn i bokstäver i löptext.
Sverige, huren neumarkt sverige är ett öppet land som tar till sig influenser från hela världen.Språkrådet rekommenderar att om man bara vill använda siffror bör man skriva 12/2 2018.Att använda den internationella standarden för datum, anser Språkrådet som olämpligt i all löpande text och som något som bara bör användas i brevhuvuden och liknande.Inom EU går det också bra att använda punkt mellan dag, månad och år.Om man vill skriva med bara siffror är det tydligast att skriva 1/1 2016.Det här är samma sätt som vi skriver datum annat än i löpande text.This is rare in British or American English and used mainly in very official or technical documents." (Lägg märke till att det finns ett annat format, där datumet skrivs numeriskt i följden År-Månad-dag, till exempel.Då blir det lättare för läsaren att förstå texten.Sverige är dessutom ett medlemsland i EU vilket gör att vi får in allt mer europeiska influenser i Sverige och i svenska språket.Att det finns så många olika sätt att skriva datum på har lett till en viss otydlighet och förvirring, skribenter blandar internationell standard med amerikansk standard och kryddar det med EU standard.#4 Det är ganaka intressant, att det enda formatet som är internationell standard nämns i en fotnot på den webbsidan, där det påpekas att det är ovanligt i England eller USA: "Note that another format exists which writes the date numerically in the order Year-Month-Day.Och de lär väl fortsätta med sina mått inch, foot, mile, gallon, pound, ounce, grain etc.Skriv inte: 2000 började jag på universitetet.Datum skrivs vanligtvis enligt följande modell: den, den, den Undvik att börja en mening med ett årtal.


[L_RANDNUM-10-999]